ข้อมูลวิธีการพับกระดาษ

อุปกรณ์

1.       กระดาษสีเหลืองเข้ม / เหลืองอ่อน

2.       กรรไกร

3.       กาว

 

วิธีพับพี่จีราฟ

1.       ตัดกระดาษ ให้ได้ขนาด 15*15 ซม. หมุนกระดาษให้เป็น 4 เหลี่ยม แล้วพับครึ่ง

2.       พับกระดาษทางด้านซ้ายและขวาเข้าหากัน

3.       เอาด้านขวาทับด้านซ้าย

4.       จับที่มุมด้านบนแล้วพับออกมาทั้ง 2 ด้านตามรอยปะ

5.       จะได้มุมหัวพี่จีราฟ

6.       หักหัวด้านบนไปด้านหน้าให้เป็นทรงหัว

7.       พับส่วนหัวออกตามเส้นปะ

8.       จับที่ปายหัวด้านบนแล้วพับเข้านิดเดียว

9.       จับส่วนล่างที่ห่างแล้วพับตามเส้นปะเข้าไปด้านใน

10.   จับที่ปายห่างแล้วพับไปด้านหลังแล้วพับกลับมาอีกทีให้มีส่วนห่างยื่นออกมานิดนึง

11.   ตัดตามเส้นปะด้านล่าง

12.   เอากระดาษที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆทากาวแล้วติดลงไปที่ตัวพี่จีราฟ