ข่าวสารการออกบูธของพี่จีราฟ

Beat For Super Brain 2019

เดือน วันที่ สถานที่ รูปภาพ
สิงหาคม เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลบางปะกอก9 Smiley face
เสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ Smiley face
กันยายน เสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 โรงพยาบาลพญาไทย3 Smiley face
โรงพยาบาลเปาโล Smiley face
ตุลาคม วันที่ 3-6 ตุลาคม 2562 Impact เมืองทอง Smiley face
เสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลพระราม9 Smiley face
พฤศจิกายน โรงพยาบาลสุขุมวิท Smiley face
ธันวาคม โรงพยาบาลนครธน Smiley face